Vereniging

De Nyenrode Alumni Voortgezette Compagnie van Verre (VCV) is een zelfstandige vereniging, opgericht in 1957. De vereniging wordt bestuurd door het Hoofdbestuur (HB), bijgestaan door het Alumni Office onder leiding van Simone Daniels (19960021). Het HB legt verantwoording af aan de Raad van Afgevaardigden (RvA). Deze RvA bestaat uit jaarvertegenwoordigers (JV's) vanaf de eerste lichting in 1946. Deze JV's vertegenwoordigen alle VCV-leden uit hun jaar. Op die manier zijn alle leden vertegenwoordigd in de RvA en daarmee betrokken bij alle besluiten inzake de koers van de NA VCV.

De NA VCV is vertegenwoordigd in belangrijke organen op Nyenrode door de volgende personen:
• Jan Bernard Nolst Trenité (19760059), lid van de Raad van Toezicht van Nyenrode.
• Menno Broos (20060025), bestuurslid van de Stichting Nyenrode Fondsenwerving.

Het HB bestaat in zijn geheel uit vrijwilligers. Maandelijks wordt er vergaderd en daarnaast vervullen de HB leden nog veel taken die met hun directe bestuursportefeuille te maken hebben. Het Alumni Office bestaat uit vijf vaste krachten en is gevestigd in het Dr. Albert Heijn gebouw op het Nyenrode landgoed. Het is mede dankzij de nooit aflatende inzet van dit team, dat de Nyenrode Alumni VCV, en dus ook Nyenrode, kan beschikken over een meer dan accurate database van Alumni en een zeer actieve Alumni vereniging.

De statuten van de NA VCV kunt u hier terug vinden.

 

Verklaring van de nummers

Achter iedere naam van een Alumnus of Alumna, staat een achtcijferig nummer. De eerste vier cijfers zijn het jaar van aankomst op Nyenrode en de laatse vier cijfers zijn het volgnummer van inschrijving op Nyenrode.

 

Raad van Afgevaardigden

De Raad van Afgevaardigden (RvA) is het hoogste orgaan van de NA VCV. De Raad bestaat uit de door het jaar gekozen jaarvertegenwoordigers van de oude en nieuwe studierichtingen op Nyenrode en de Executive programma's. Momenteel bestaat de RvA uit circa 110 leden.

Voor meer informatie over de Raad van Afgevaardigden kunt u hier kijken.

 

Jaarvertegenwoordigers

Elke jaargang van elke studierichting op Nyenrode heeft een jaarvertegenwoordiger. Zij vertegenwoordigen hun, en dus ook uw jaargang binnen de NA VCV. Jaarvertegenwoordigers zijn een belangrijke schakel tussen de Alumni vereniging en haar duizenden leden (waaronder u). Via de jaarvertegenwoordigers overlegt het Hoofdbestuur met en legt het verantwoording af aan haar leden.

De jaarvertegenwoordigers zijn actief binnen hun eigen jaar door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren, u als jaargang te betrekken bij de activiteiten van de NA VCV en van Nyenrode, en te zorgen dat jaargenoten onderling van elkaars wel en wee op de hoogte blijven. Jaarvertegenwoordigers informeren en inspireren hun jaargang en dragen zo sterk bij aan het netwerken. De vele Homecomings, seminars, borrels en terugkomsessies van alle jaargangen zijn er het bewijs van dat u en de studiegenoten uit elke Nyenrode jaargang onderling een sterke band hebben en willen houden.

Voor een overzicht van alle Jaarvertegenwoordigers kunt u hier kijken.