Commissarissen Kring

Welkom op de homepage van de VCV Commissarissen Kring.

De Commissarissen Kring is een VCV Kring waarvan de leden voldoen aan een additioneel criterium: naast actief VCV lid, zijn zij commissaris (lid van een RvC) of toezichthouder (lid van een RvT), of zijn dit geweest.

Sinds 1995 vindt (minimaal) tweemaal per jaar een bijeenkomst plaats. De Kring heeft als doel Nyenrodianen met een toezichthoudende functie nader tot elkaar te brengen. De bijeenkomsten worden gekenmerkt door een grote mate van openhartigheid. Inleiders houden korte presentaties over hun persoonlijke ervaringen als commissaris en – als bestuurder en adviseur – met commissarissen. De inleiders gaan daarbij vooral in op hun ideeën over de competenties die commissarissen dienen te hebben, uitdagingen waarvoor commissarissen staan en op spraakmakende gebeurtenissen in het bedrijfsleven of de semi-publieke sector waarbij zij als commissaris of toezichthouder nauw betrokken waren.

Inleiders die optraden voor de Commissarissen Kring zijn vrijwel allemaal zelf Nyenrodiaan of nauw betrokken bij Nyenrode. In het verleden traden onder meer op: Antony Burgmans,Rob van Gelder, Peter Elverding, Fred Lachotzki, Andre Olijslager, Jan Maarten Slagter, Heske van Eyck van Heslinga, Hans Schenk, Roos van Erp-Bruinsma, Jan Nooitgedagt en Petri Hofste.

De organisatie was al die jaren in goede handen bij Rino Schreuder en Dave Janssen. Sinds 2014 vormen ondergetekenden het bestuur van de Kring. De organisatie nemen wij graag ter hand, omdat wij merken dat Nyenrodianen nog steeds prominente en veel gevraagde commissarissen en toezichthouders zijn. In mijn werkzame leven als raadsman voor de ondernemingsleiding zie ik de toegevoegde waarde voor commissarissen en toezichthouders om op informele wijze hun gedachtes te kunnen delen. 

Commissarissen en toezichthouders kunnen zich aanmelden voor de Commissarissen Kring. Ideeën voor thema’s en bijdrages zijn uiteraard van harte welkom.

Informatie over de bijeenkomsten gechied per kringmail. U krijgt deze e-mails na het aanmelden via deze webmodule.

Van Verre!
Hans Spaan (20085605) & Joost Kramer (20030055)
joost.kramer@jjk.nu